Basınçlı kaplar işyerlerinin vazgeçilmez araçlarıdır. Ancak uygun şekilde kullanılmadıklarında da ciddi tehlike kaynağı haline gelirler. Bu nedenle basınçlı kapların standartlara uygun imal edilmesi, doğru yerleştirilmesi, eğitimli kişilerce işletilmesi, ölçüm cihazlarının ve emniyet sistemlerinin çalışır durumda olması iş güvenliği açısından çok önemlidir. Ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı da bu cihazların yetkili teknik elemanlar tarafından en az yılda bir kez muayene ve test edilmesini zorunlu tutmaktadır.
"Buhar ve sıcak su kazanlarının; imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya başlamadan önce, kazanlarda yapılan değişiklik veya onarım veya revizyonlardan sonra, yılda bir periyodik olarak ve en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce, kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak ve sonuçları sicil kartına veya defterine işlenecektir.” (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Madde 207) “Kazanların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma basıncının en çok 1, 5 katı ile yapılacak, kontrol ve deneylerin sonucu uygun bulunmayan kazanlar, uygunluk sağlanıncaya kadar kullanılmayacaktır.” (İSİG Tüzüğü, Madde 209)

Muayene Kapsamındaki Basınçlı Ekipmanlar:
- Buhar Kazanı
- Kalorifer Kazanı
- Kızgın Yağ Kazanı
- Hava Tankı
- Hidrofor Tankı
- Boyler
- Genleşme Tankları
- Basınçlı Kaplar
- Otoklav
- Buharlı Pişirme Kazanları
- Kazan Dairesi Uygunluk Muayeneleri

Kaldırma Makineleri ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatla, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular yetkili teknik bir eleman tarafından üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecek ve bir kontrol belgesi düzenlenerek işyerindeki özel dosyasında saklanacaktır. Kaldırma Makineleri işletme ağırlığının en az 1,5 katını etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olacak ve bıunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:376,378)

Kaldırma Araçları Periyodik Kontrolleri:
- Forklift Periyodik Kontrol
- Transpalet Periyodik Kontrol
- Mobil Vinç Periyodik Kontrol
- Vinç Periyodik Kontrol
- Caraskal Periyodik Kontrol
- Yük Asansörü Periyodik Kontrol
- Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrol
- Kaldırma Platformu Periyodik Kontrolü
- Manlift Periyodik Kontrol
- Sepetli Platform Periyodik Kontrolü

Elektrik ile çalışan cihazlarda çeşitli sebeplerle oluşabilen kaçak akım ve gerilimler can ve mal emniyetini tehlikeye düşürebilmektedir. Topraklama, meydana gelebilecek bu çeşit bir hata durumunda, insan hayatını korumak amacıyla uygulanacak işlemlerden biridir. Cihaz gövdeleri yönetmeliklere uygun şekilde topraklanır, gerekirse kaçak akım rölesi gibi ilave cihazlar ile sistem emniyeti artırılır. Bu sistemlerin güvenle ve sürekli kullanılabilmesi, oluşabilecek çeşitli hata ve bozulmaların zamanında tespit edilebilmesi için periyodik olarak kontrol ve testleri yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.
Elektrik-Topraklama Ölçümleri ve Teknik Kontrolleri:
- Kuvvetli akım tesisatının ölçüm ve kontrolleri
- Aydınlatma tesisatının ölçüm ve kontrolleri
- Paratoner tesisatının ölçüm ve kontrolleri
- Topraklama tesisatının ölçüm ve kontrolleri
- Elektrik tesisatı uygunluk raporu
- Gövde koruma topraklaması
- Pano ve işletme topraklaması
- Patlayıcı ortam elektrik tesisatının kontrolü