İlgili kanun kapsamında çıkarılan 28 Temmuz 2013 tarih 28721 sayılı ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK kapsamında ;‘’İşveren, çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alır ve risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda gürültü ölçümleri yaptırarak maruziyeti belirler’’ denmektedir.
İlgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda işletmelerin risk analizi yaptırması ve gerekli bölümlerde gürültü ölçümü yaptırarak risk alanlarını belirlemesi gerekmektedir.Ayrıca maruz kalınan gürültü; titreşimle de ilgili olduğundan kişisel titreşim ve gürültü maruziyetlerinin ölçülmesi gerekmektedir.Ortam gürültü ve titreşim ölçümleri yeni makina ve ekipman eklenmesi ve ortamda yapılacak değişikliklerle yenilenmelidir.Gürültüye maruz kalan işçilerin Odiyometri ölçümleri periyodik olarak yaptırılarak kontrolünün sağlanması gerekmektedir.
Yapılan ölçümlerin yetkili firmalarca yapılması;alınacak tedbirlerin işlevselliğini ve yapılacak yatırımın uygunluğunu belirleyeceği gibi yasal sorumluluğun yerine getirilmesi açısındanda önemli olacaktır.Ayrıca yapılan odiyometrik ölçümlerin odiyometristlerce yapılması ve Kulak Burun Boğaz uzmanlarınca değerlendirilerek raporlandırılması şarttır.

Toz Genelikle tanecik büyüklügü 300 mikronun altında olan katı tanecikler için kullanılan genel bir sözcüktür. Daima hava veya baska bir gaz içinde karışım halinde bulunur . Görüş sahasını azaltmakta, çalısanları rahatsiz etmekte, iş randımanını düşürmekte, meslek hastalıklarına sebep olmaktadır. Solunum yoluyla akciğerlerdeki alveollere kadar ulaşan ve orada birikerek pnömokonyoz denilen toz hastalığı grubuna sebep olan tozların tape büyüklükleri 0,5-5 mikron arasindadir.
Kömür, tahta, ağaç, tahıl, mineraller, metaller, cevherler, maden ocaklarından çıkarılan taşlar gibi maddelerin elde edilmesi, taşınması, doldurulma ve boşaltılması, torbaların delinmesi, parçaların taşlanması, püskürtülmesi, öğütülmesi, ve bunlara benzer pek çok işler sonucu meydana gelen toz bu işlemlerin yapıldığı endüstri alanlarında periyodik olarak kontrol ettirilmelidir.

İş yerlerinde işlerin hatasız yapılabilmesi, çalışanların göz sağlıklarının korunması için uygun aydınlatma şartlarının sağlanması gerekmektedir. Özellikle hassas işlerin yapıldığı iş kollarında bu husus daha da önem kazanmaktadır.

İşyerinde uygun termal konfor şartlarının sağlanması; çalışanların performansını artırmak ve çalışanların sağlığı üzerinde herhangi bir tehlike oluşturmama amacıyla önem taşımaktadır. Uygun bir çalışma ortamının yaratılmasında ortamdaki ısı, sıcaklık ve hava akımının dikkate alınması gerekmektedir. Termal konfor ölçümü ise endüstri için ideal sıcaklık ve nem koşullarını gösteren bir parametredir.